رئیس آموزشکده

تعداد بازدید:۵۳۷۰
دکتر امیرحسن اسعدیان

  دکتر امیرحسن اسعدیان

  رئیس آموزشکده


  •   استادیار

  •   آموزشکده کشاورزی سرایان

  •   گروه زراعت

  •   056-32904491-92/105

  •   056-32904497

  •   asadian[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۲