مدیر گروه و مدیران پیشین

تعداد بازدید:۱۷۴۲
سید حمید رضا رمضانی

  سید حمید رضا رمضانی

  مدیر گروه


  •   استادیار

  •   آموزشکده کشاورزی

  •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

مهدی خوشناموند

  مهدی خوشناموند

مربی


  •   آموزشکده کشاورزی

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۷