کارکنان

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
محمود حق پرست

محمود حق پرست

واحد سازمانی : بازنشستگان

×

محمود حق پرست

واحد سازمانیبازنشستگان
سمتکارشناس کتابداری
محل خدمتمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشر
تلفن۱۴۰۲/۰۲/۰۱
فاطمه مرکی

فاطمه مرکی

واحد سازمانی : بازنشستگان

×

فاطمه مرکی

واحد سازمانیبازنشستگان
محل خدمتمدیریت دانشجویی
تلفن۱۲/۲/۱۴۰۲