آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مدیریت امور اداری و پشتیبانی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اصلاحات آیین نامه اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۸قوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
قالب ارسالی مستندات ارتقا رتبهفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم تایید مرخصی استعلاجی کارکنانفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم تسویه حسابفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست خریدفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست کالا از انبارفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
شیوه نامه ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمیفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۸قوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی