آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مدیریت امور اداری و پشتیبانی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
برنامه سرویس دانشجویی دانشگاه بیرجندمدیریت امور اداری و پشتیبانی۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
اصلاحات آیین نامه اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۸قوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
قالب ارسالی مستندات ارتقا رتبهفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم تایید مرخصی استعلاجی کارکنانفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم تسویه حسابفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست خریدفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست کالا از انبارفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
شیوه نامه ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمیفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۸قوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
دستورالعمل ارتقا رتبهقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست معرفی دریافت وام مسکن اعضای هیأت علمیفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست معرفی به بانکفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به کارفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست استفاده از صدور بیمه اقساطی خودروفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست استفاده از تخفیف شهریه فرزندانفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست استفاده از تخفیف تالار فیروزهفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی