آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
برنامه سرویس دانشجویی دانشگاه بیرجندمدیریت امور اداری و پشتیبانی۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
اصلاحات آیین نامه اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۸قوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
قالب ارسالی مستندات ارتقا رتبهفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم تایید مرخصی استعلاجی کارکنانفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم تسویه حسابفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست خریدفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست کالا از انبارفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
شیوه نامه ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمیفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۸قوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
حسابداری تعهدیقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
فرم درخواست وام قرض الحسنهفرم های حوزه مدیریت امور مالی
قانون بودجه سال ۹۳ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه
قانون بودجه سال ۹۲ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه
قانون بودجه سال ۹۱ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه
قانون بودجه سال ۹۰ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه
قانون بودجه سال ۸۹ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه
قانون بودجه سال ۸۸ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه