آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۸قوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
اصلاحات آیین نامه اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۸قوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
حسابداری تعهدیقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
دستورالعمل ارتقا رتبهقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
شیوه نامه ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
عدم کسر مالیات از کمک های رفاهی کارکنانقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
فرم ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمیفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم تایید مرخصی استعلاجی کارکنانفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم تسویه حسابفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست استفاده از امکانات رفاهی رشد مشهد الرضافرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست استفاده از امکانات رفاهی سایر دانشگاه هافرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست استفاده از تخفیف تالار فیروزهفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست استفاده از تخفیف شهریه فرزندانفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست استفاده از صدور بیمه اقساطی خودروفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست خریدفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به کارفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست کالا از انبارفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی