مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تعداد بازدید:۶۵۵۱
علی یعقوبی

  علی یعقوبی

  مدیرامور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی


 •   سازمان مرکزی

 •   056-31024311

 

 

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تامین اعتبار عمرانی مورد نیاز.
 • برگزاری مناقصه ها و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاوره و پیمانکار برای طرح های عمرانی.
 • تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی.
 • نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه.
 • بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی.
 • اجرای طرح های امانی و مورد نیاز دانشگاه.
 • برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرح های عمرانی.
 • نظارت بر اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان های واحد های مختلف دانشگاه.
 • پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور.
 • تهیه نقشه طرح های عمرانی دانشگاه.
 • برنامه ریزی و اجرای طرح فضای سبز دانشگاه در چهارچوب طرح جامع دانشگاه.
 • تهیه برنامه لازم برای تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات مختلف و بررسی و تایید پیشنهادهای تعمیراتی و تغییرات فنی در ساختمان ها و تاسیسات.
 • برآورد و پیشنهاد خرید وسایل، مصالح ساختمانی و تاسیساتی مورد نیاز دانشگاه.
 • نظارت بر انجام تعمیر و نگهداری ساختمان ها،تاسیسات و لوازم مربوط(لز قبیل شبکه های آب، برق، گاز و غیره) در دانشگاه.
 • جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرح های عمرانی دانشگاه.
 • بررسی طرح های عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویت ها، امکانات و اعتبارات مصوی و بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب و پیگیری بودجه پروژه های عمرانی تا مرحله نهایی.
 • تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی طرح ها و پروژههای عمرانی و سایر امور مربوط بر اساس برنامه های زمان بندی شده.
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.
آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲