کارکنان مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تعداد بازدید:۲۸۰۷
علی یعقوبی

  علی یعقوبی

  مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی


  •   056-31024311

مهدی غلامی

  مهدی غلامی

  رئیس اداره تعمیرات و نگهداری


  •   056-31024313

مهدی عبداللهی

  مهدی عبداللهی

  کارشناس اداره تعمیرات و نگهداری


  •   056-31024316

رضا جعفری

  رضا جعفری

  کارشناس اداره ساختمان و تاسیسات


  •   056-31024314

حمیدرضا افشاریان

  حمیدرضا افشاریان

  کارشناس اداره ساختمان و تاسیسات


  •   056-31024315

سیدرضا فرزادفر

  سیدرضا فرزادفر

  مسئول امور دفتری و بایگانی


  •   056-31024319

محمدحسین صالحی

  محمدحسین صالحی

  بایگان


  •   056-31024318

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۹