معرفی معاون

تعداد بازدید:۸۹۶۸
محسن عارفی

  محسن عارفی

  معاون اداری ومالی


  •   دانشیار

  •   سازمان مرکزی

  •   گروه آمار

سوابق اجرایی: 

- عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

- مدیر امور فرهنگی دانشگاه

- مدیر گروه آموزشی آمار

 

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۴۰۲