معرفی معاون

تعداد بازدید:۷۹۳۹
محسن عارفی

  محسن عارفی

  معاون اداری ومالی


  •   دانشیار

  •   سازمان مرکزی

  •   گروه آمار

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۰