مدیریت امور اداری و پشتیبانی

تعداد بازدید:۱۵۰۲۶

 حسن زنگوئی

  مدیر امور اداری و پشتیبانی


 •   سازمان مرکزی

 • 056-31024211

 • 056-31024212

 

شرح وظایف :

 • اجرای سیاست ها راهبردی دانشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری،استخدامی و پشتیبانی

 • نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های واحدهای تابعه

 • مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان

 • تشخیص و تعیین رشته شغلی پست های سازمانی دانشگاه با توجه به طرح های طبقه بندی مشاغل

 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستوارلعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحد ها پس از تایید

 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری

 • مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه

 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه

 • برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آن‌ها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی

 • پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای ذیربط

 • همکاری  با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان ها، اموال و تاسیسات

 • امور مربوط به خرید، تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط

 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان

 • نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف

 • انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط

 • تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مزبور

 • برنامه ریزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه‌ها

 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم

 • همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست های سازمانی دانشگاه با مدیریت برنامه،بودجه و تشکیلات دانشگاه

 • مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم

 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم

 • نظارت بر امر ارزشیابی واحد های تابعه

 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۴۰۲