کارکنان مدیریت امور اداری و پشتیبانی

تعداد بازدید:۹۶۹۳
حسن زنگوئی

  حسن زنگوئی

  مدیر امور اداری و پشتیبانی


 • 056-31024212

سپیده سالاری

  سپیده سالاری

  رئیس اداره کارگزینی


 • 056-31024213

سعید جمیلی

  سعید جمیلی

  رئیس اداره رفاه و بازنشستگی


 • 056-31024214

حسن ملکی

  حسن ملکی

  کارشناس رفاه و بازنشستگی


 •   056-31024219

علی سطوتی

  علی سطوتی

  کارشناس مسئول رفاه و بازنشستگی


 •   056-31024220

زهرا قادری

  زهرا قادری

  کارشناس مسئول اعضای غیر هیأت علمی


 •   056-31024216

منصوره صحراگرد

  منصوره صحراگرد

  کارگزین اعضای غیر هیأت علمی


 •   056-31024221

سعید مظفرنیا

  سعید مظفرنیا

  کارشناس مسئول اعضای هیئت علمی


 •   056-31024218

رضا حسن زاده

  رضا حسن زاده

  رئیس اداره پشتیبانی


 •   056-31024223

علیرضا قلی پور

  علیرضا قلی پور

  کارشناس مسئول کارپردازی


 •   056-31024222

زهرا قلی نسب

  زهرا قلی نسب

  کارشناس مسئول دبیرخانه


 •   056-31024224

مجید بابائی مقدم

  مجید بابائی مقدم

  متصدی امور دفتری و بایگانی


 •   056-31024226

 

  رضا عباسی

  کارگزین (مسئول حضور و غیاب)


 •   056-31024217

 

  رضا ملایی

  متصدی امور دفتری


 •   056-31024225

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۲