پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۳۶۳

نـتایج ارزیابی عملکرد سالیانه هر عضو در چه مـواردی کاربرد دارد؟( طبق ماده2 دسـتوالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد )

مؤسسه موظف است عملکرد عضو را با رعایتضوابط و مقررات این دستورالعمل، به­ طور سالانه و به صورت همه­ جانبه ارزیابی­ کرده و نتایج ارزیابی را پس از تایید هیات­ اجرایی مؤسسه، درتصمیم‌گیری مواردزیر بکار گیرد.

  1. تمدید قرارداد اعضای پیمانی و قراردادی ،
  2. اعطای پایه استحقاقی سالیانه اعضا،
  3. اعطای پایه تشویقی به اعضا، 
  4. کسر فوق العاده ویژه اعضا به دلیل عدم دریافت پایه استحقاقی، 
  5. طراحی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز ، 
  6. انتصاب و عزل اعضا در پست­های سازمانی مدیریتی،
  7. برقراری فوق العاده بهره­وری اعضا
  8. ارتقا رتبه اعضا.

یک عضو پیمانی و قراردادی هم می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده کند؟( طبق تبصره  ماده 65 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی) 

عضو پیمانی و قراردادی درموارد ضروری و استثنایی، با رعایت ضوابط مقرر در این ماده و مشروط به آنکه به برنامه­های مؤسسه لطمه نزند، صرفاً در مدت قرارداد و حداکثر به مدت «4» ماه، مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق است. در هر حال،مجموع مرخصی های بدون حقوق عضو پیمانی و قراردادی با رعایت سقف 4 ماه در مدت قرارداد،نمی تواند از 3 سال در طول خدمت وی بیشتر باشد.

یک عضو علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه،از چه مرخصی می تواند استفاده کند؟( طبق تبصره  ماده 59 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی)

 عضو می­تواند در موارد ذیل علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه، از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد، استفاده کند.

  الف- ازدواج دائم (به مدت سه روز کاری)

 ب- فوت بستگان شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر (به مدت پنج روز کاری)

 ج- عضو(مرد)که صاحب اولاد می شود(به مدت 3 روز کاری)

سقف مرخصی ساعتی در یک روز و یک ماه چقدر است؟( طبق تبصره  ماده 58 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی)

حداکثـر مرخصی سـاعتی، تا چهار ساعت در روز و سقف آن «16» سـاعت در ماه است و در آخـر هر ماه به ازاء هر «8» ساعت، معادل یک روز از مرخصی استحقاقی عضو کسر می­شود. مازاد «16» ساعت در ماه غیبت محسوب می‌شود.

هر عضو در طول دوره خدمت چند پایه تشویقی می تواند دریافت کند؟ ( طبق تبصره3 ماده 22 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

سقف پایه­ های­ تشویقی قابل ­اعطا به ­هر عضو در طول ­خدمت، حداکثر «7» پایه است.

شرایط دریافت پایه تشویقی چگونه است؟ ( طبق ماده 22 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی)

 به عضو در صورتی که یکی از شرایط زیر را احراز کند،پایه تشویقی اعطا می باشد.

  • کسب بالاترین امتیاز ارزیابی سالانه در 3 سال متوالی یا 5 سال متناوب در واحد ذی ربط به پیشنهاد مسئول واحد سازمانی محل خدمت عضو و تصویب هیئت اجرایی 1 پایه تا حداکثر 3 پایه در طول خدمت و عضویت فعال در گردانهای عاشورا .
  •   عضویت فعال در گردانهای عاشورا و الزهرا  در چاچوب ضوابط مربوط(یک پایه در طول خدمت)

 

یک عضو رسمی _ آزمایشی  می تواند به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت شود؟   ( طبق ماده 11 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی)

عضوی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می شود یک دوره سه ساله را همراه  با گذراندن دوره هموزش توجیهی(مشروط به آنکه دوره های مذکور در طول خدمت طی نشده باشد)و دوره های شغلی، علاوه بر دوره پیمانی ، طی می کند.موسسه در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو از نظر لیاقت(علمی، اخلاقی،خلاقیت و مسئولیت پذیری)،کاردانی، روحیه خدمت و نظم و انضباط اداری ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم و طی مراحل گزینش، با تصویب هیئت اجرایی و تایید هیئت رئیسه، به رسمی قطعی تبدیل وضع می کند.

یک عضو پیمانی می تواند به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت شود؟ ( طبق ماده 10 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی)

 موسسه می تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی مشمول این آیین نامه را متناسب با مدرک تحصیلی دانشگاهی آنان به ترتیب کاردانی با حداقل 5 سال ، کارشناسی با حداقل 4 سال ، کارشناسی ارشد و بالاتر با حداقل 3 سال خدمت پیمانی در موسسه، با درخواست عضو، تایید هیئت اجرایی، تصویب هیئت رئیسه، طی مراحل گزینش و موافقت رئیس موسسه به رسمی_ آزمایشی تبدیل کند.