فرم همکاری

 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • تاریخ تولد*
  3
 • کد ملی*
  4
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  5
 • وضعیت تاهل*
  مجرد
  متاهل
  7
 • اطلاعات تحصیلی
  8
 • مدرک تحصیلی*
  9
 • رشته تحصیلی*
  10
 • معدل*
  11
 • دانشگاه و شهر محل اخذ مدرک*
  12
 • سوابق کاری*
  13
 • فایل سوابق کاری* آپلود
   14
  • اطلاعات تماس
   15
  • شماره همراه*موبایل
   16
  • ایمیل*
   17
  • شماره تماس ثابت*شماره منزل
   18
  • آدرس*
   19
  • توضیحات*
   20
  • تکمیل این فرم صرفا جهت جمع آوری اطلاعات متقاضیان همکاری با دانشگاه است و هیچگونه تعهدی برای دانشگاه بیرجند ایجاد نمی کند
   21