زمان تحویل گواهی مرخصی استعلاجی تغییر کرد.

زمان تحویل گواهی مرخصی استعلاجی تغییر کرد.

تعداد بازدید:۱۳۴۶
زمان تحویل گواهی مرخصی استعلاجی تغییر کرد.
زمان تحویل گواهی مرخصی استعلاجی تغییر کرد.

با عنایت به مشکلات ایجاد شده درنحوه تحویل برگه مرخصی استعلاجی، بدینوسیله مهلت تحویل برگه مرخصـی استعلاجی همکـاران به اداره کارگزینی بلافاصله بعد از تاریخ اتمام مرخصی تعیین می شود. شایان ذکر است به دلیل گزارشگیری ماهانه ازسیستم حضور و غیاب، عواقب تاخیر در تحویل برگه مرخصی استعلاجی به عهده عضو خواهد بود.

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۱