انتصاب مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه

انتصاب مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه

تعداد بازدید:۲۲۹
انتصاب مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه

دکتر احمد لامعی‌گیو، رئیس دانشگاه بیرجند، طی ابلاغی، حسن زنگویی، معاون مدیر امور اداری و پشتیبانی را به مدت دو سال به سمت مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بیرجند منصوب کرد.

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۴۰۲