دستاوردها

کانوهای فرهنگی ، هنری، مذهبی و اجتماعی دانشگاه بیرجند با کسب ۴ رتبه برتر، نهمین جشنواره ملی رویش را به پایان رساندند.

کانوهای فرهنگی ، هنری، مذهبی و اجتماعی دانشگاه بیرجند با کسب ۴ رتبه برتر، نهمین جشنواره ملی رویش را به پایان رساندند.

در بخش کانون های برتر فرهنگی هنری دانشگاه های سراسر کشور، دانشگاه بیرجند با کسب ۴ رتبه نخست، پس از دانشگاه های علامه طباطبائی و فردوسی مشهد و در گروه یک این جشنواره که دانشگاه های طراز اول کشور در آن مورد داوری قرار می گیرند، مقام سوم بخش کانون ها را از آن خود کرد. موحدی اضافه کرد: کانون های کارآفرینی، عفاف و حجاب، حماسه و دفاع و بازی های فاخر مقام نخست را در بخش کانون های برتر این جشنواره از آن خود کردند.

بیشتر
 با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از کتاب "دانشگاه بیرجند و دفاع مقدس" رونمایی شد.

با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از کتاب "دانشگاه بیرجند و دفاع مقدس" رونمایی شد.

طی مراسم "تجلیل از ایثارگران دانشگاه بیرجند" که با حضور سردار قاسمی، فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی، دکتر احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر علی زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و حضور یکصد نفر از ایثارگران دانشگاه بیرجندبرگزار گردید از اولین جلد از کتاب" دانشگاه بیرجندو دفاع مقدس" رونمایی شد.

بیشتر