اخبار

پایش سلامت جسم کارکنان سازمان مرکزی
توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه انجام شد؛

پایش سلامت جسم کارکنان سازمان مرکزی

پایش سلامت جسم کارکنان همزمان با آغاز به کار دانشگاه و حضور تعدادی از همکاران اداری امروز شنبه ۱۶ فروردین ۹۸ در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب