شرکت در جلسه هماهنگی استقبال از دانشجویان نو ورود

۲۹ مهر ۱۳۹۹ | ۰۷:۳۸ کد : ۱۰۳۲۰ اخبار
تعداد بازدید:۳۵
شرکت در جلسه هماهنگی استقبال از دانشجویان نو ورود

جلسه هماهنگی استقبال از دانشجویان نو ورود در تاریخ 29 مهرماه 99 به همت معاونت محترم آموزشی در سامانه  lmsبرگزار گردید. در این جلسه دکتر عقیلی پزشک و مسئول مرکز بهداشت و درمان دانشگاه، پیشنهاداتی در خصوص استقبال هر چه بیشتر دانشجویان از طرح پایش ارائه نمود.