برگزاری کارگاه "اصول بهداشتی نظافت و گندزدایی خوابگاه ها" در اداره بهداشت و درمان

۲۲ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۰ کد : ۲۱۰۱۲ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۹

واحد ایمنی و بهداشت اداره بهداشت و درمان به منظور بازآموزی و ارتقاء سواد بهداشتی نیروهای خدمات خوابگاه در زمینه HSE، کارگاه آموزشی با عنوان "اصول بهداشتی نظافت و گندزدایی در خوابگاه ها" را روز شنبه 21 آبان ماه 1401 در محل اداره بهداشت و درمان برگزار نمود. در این جلسه که با مشارکت فعال نیروهای خدمات خوابگاه ها همراه بود صمدی کارشناس HSE دانشگاه به بیان مطالبی در خصوص اصول بهداشت فردی و حفاظتی، بهداشت ابزار و وسایل نظافت، بهداشت ساختمان، جمع آوری و دفع پسماند، اصول استفاده از مواد گندزدا، شیوه صحیح گندزدایی سطوح با مواد گندزدا، ایمنی کار با مواد گندزدا و شیوه های صحیح تهیه غلظت های مختلف کلر پرداخت. در پایان شرکت کنندگان به بیان مشکلات بهداشتی خوابگاه ها پرداختند و راه حل های لازم به ایشان ارائه گردید، به سؤلات مطرح شده نیز پاسخ داده شد.

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۴۰۱