د زده کړې او تحصیلی چارو مرستیال

تعداد بازدید:۱۵۸۸

                

دکتر محسن آیتی، د تربیتی علومو او ارواپوهنې د پوهنځی دانشیار ( پوهنوال)

                   برښنالیک: mayati@birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸