ماسټری

تعداد بازدید:۱۸۰۹

د ټولنیزو علومو څیړنه

تاریخ ـ د ایران اسلامی تاریخ

جغرافیه او کلیوالی برنامه جوړونه ـ د کلیو د بیارغونې پایښت لرونکی مدیریت

سیاسی جغرافیه

ټولیز ژبپوهنه (همګانی ژبپوهنه)

د عربی ژبه او ادبیات

د پارسی ژبه او ادبیات

د پارسی ژبه او ادبیات ـ تطبیقی ادبیات

د پارسی ژبه او ادبیات ـ روایی ادبیات

سیاسی علوم

فلسفه  او اسلامی کلام

د انګریزی ژبې ژباړه

چاپیریالی مخاطرات

نهج البلاغه ـ ټولنیز، سیاسی اوعمومی  حقوق

بدنی روزنې  او ورزشی علوم ـ ورزشی مدیریت

 ورزشی فیزیولوژی

 ورزشی فیزیولوژی ورزش ته لوالتیا

ورزشی فیزیولوژی  کاربردی ورزش

ورزشی مدیریت په ورزشی سازمانونو کې  راهبردی مدیریت

کیمیا ـ  آلی کیمیا

کیمیا ـ  تجزوی کیمیا

کیمیا ـ د فیزیکی کیمیا

کیمیا ـ  معدنی کیمیا

جیولوژی ـ پترولوژی

جیولوژی ـ چینه‌نگاری  او لرغون پیژندنه

جیولوژی ـ رسوب پیژندنه  او د ډبرو رسوبی پیژندنه

جیولوژی ـ زمین جوړونه (تکتونیک)

فیتوکیمیا

فیزیک ـ فیزیک پلاسما

فیزیک ـ د ماده او کثافت فیزیک

فیزیک ـ نجوم او ستورو پیژندنه

درسی برنامه جوړونه

تربیتی ارواپوهنه

د اطلاعاتو او ساینس پوهه ـ د اطلاعاتو مدیریت

د اطلاعاتو او ساینس پوهه د عمومی کتابتونی مطالعاتو لیوالتیا

ښوونیز مدیریت

آمار ـ د ریاضی آمار

 کاربردی ریاضی ـ  عددی آنالیز

کاربردی ریاضی ـ بهینه  جوړونه

کاربردی ریاضی ـ رمز او کد

کاربردی ریاضی  ـ  مالی ریاضی

ریاضی محض ـ هندسه (توپولوژی)

اگرو اکولوژی

اگروتکنولوژی د کرهنیزو بوټو ایکولوژیک ځانګړتیاوې

اگروتکنولوژی د تخمونو(بذر) تکنولوژی

اگروتکنولوژی د کرهنیزو بوټو فیزیولوژیک ځانګړتیاوې

 د بوټو د نارغیو پیژندنه

د کلیو پراختیا (کلیوالی پراختیا)

ژنتیک او د بوټو نژادی ښه کول (به سازی)

حیوانی علوم د څارویو تغذیه

حیوانی علوم د الوتوونکیو تغذیه

حیوانی علوم د څارویو او الوتوونکیو ژنټیک اصلاح

وترنری د څارویو او الوتونکیو فیزیولوژی

د اوبو انجینری  ـ د اوبو سرچینه

د اوبو انجینری اوبو لګونې او کانال جوړونه  

د اوبو انجینری کانالونه او بندونه

بڼوالی انجینری درملیز بوټی

د اوبو د مهارولو انجینری د اوبو او خاورې ساتنه

د اوبو د مهارولو انجینری سیندونه او سیلاوونه

د چاپریال ساتنې انجینری د ځمکې آزمیښت او ارزونه

د چاپریال ساتنې انجینری چاپریالی ککړتیاوې

د مرتع (ورشو) انجینری درملیز او صنعتی بوټی

د مرتع انجینری د چراګاوو او ورشوګانو مدیریت

ساختمانی انجینری ـ اوبه او هیدرولیکی جوړونې

ساختمانی انجینری ـ چاپریال

ساختمانی انجینری ـ د اوبو د سرچینواو ځیرمو مدیریت

ساختمانی انجینری  ـ سازه

د کانونو او معدن انجینری ـ د کانونو اکتشاف

انجینری معدن ـ استخراج معدن

انجینری معدن ـ د معدنی موادو استحصال

انجینری  مکانیک

انجینری مکانیک ـ د انرژی تبدیل

 مکانیک انجینری ـ تولید او جوړونه

 مکانیک انجینری ـ  کاربردی طراحی

د برق انجینری ـ  د قدرت سیستمونه

د برق انجینری  ـ مخابراتی  سیستم

د برق انجینری  ـ  الکترونیک مجتمع مدارونه

 برق انجینری  ـ الکترونیک قدرت او   الکتریکی ماشینونه

د اطلاعاتو او ټکنالوژی انجینری ـ  ارتباطی شبکې او کمپیوټر

لرغون پیژندنه ـ  د ایران له تاریخ نه وړاندې

لرغون پیژندنه ـ  د ایران او نورو سیمو اسلامی تمدن او فرهنګ

لرغون پیژندنه ـ  د ایران تاریخی دوران

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۳۹۸