د علمی او بین المللی همکاریو دفتر

تعداد بازدید:۱۲۴۱

مدیریت

دکتر حسین نویدی‌نیا، د انګریزی ژبې استادیار

برښنا لیک: navidinia@birjand.ac.ir

معاونت (مرستیال)

دکتر محمدرضا رضائیان دلوئی، د انګریزی ژبې استادیار 

برښنالیک: mrrezaeiand@birjand.ac.ir

مأموریت

 • د بیرجند پوهنتون د وړتیاوو او توانمندۍ د ورپیژندلو او د ښوونیزو او څیړنیزو همکاریو د ترلاسه کولو په پارد نړیوالو علمی مرکزونو او پوهنتونو سره د اړیکو رامنځته کول
 •  د نړۍ له  هیوادونو سره د فناوریو، څیړنیزو او ښوونیز دوه اړخیزو همکاریو پراختیا
 •  د بیرجند پوهنتون او بهرنیو پوهنتونونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو هوکړه لیکونو لاسلیک او پیګیری
 • د پوهنتون د نړیوالو زده کړندویانو د چارو سمبالول
 •  د بهرنیو پوهنتونونو، سازمانونو او مرکزونو سره ګډ ښوونیزې دورې، ورکشاپونه او سخنرانۍ دایرول
 • د هیواد څخه د باندې له پوهنتونونو او علمی مراکزو سره ګډ نړیوال همایشونه، بین المللی پروژې او پایلکیونو دایرول
 •  د هیواد څخه د باندې د استادانو او زده کړندویانو د راکړې ورکړې مرسته
 • د پوهنتون علمی هیئت غړی، زده کړندویان او کارکوونکو لپاره د ژبې او ژباړې دورې دایرول
 • په سیمه ییزو او نړیوالو ټولنو کې د پوهنتون د غړیتوب پیګیری
 • د مطالعاتی فرصتونو په برابرولو سره  په بین المللی همایشونو کې د ګډون مدیریت
 • په ملی او بین المللی درجه بندۍ کې د پوهنتون لوړاوی
 • په بهرنیو ژبو کې  د پوهنتون وبسایټ، بروشورونه او د د لارښوونې د کتابچو مدیریت
 • د علمی ـ بین المللی تعاملاتو د ترغیب او تسهیل په موخه د آیین نامو او د ماموریت شرحې تدوین او بیاکتنه
آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸