د مالی او اداری چارو مرستیال

 

 

دکتر سیدوحید اسلامی، د کرهنې د پوهنځی دانشیار ( پوهنوال)

          برښنالیک: sveslami@birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۴۴۱