امکانات او رفاهی اسانتیاوې

 د لیلیې مجتمع

 د درملنې او مشاورې مرکز

 کلنیک او روغتیایی مرکز

د اوبو مجتمع 

شڼه چمن

 ورزشی سالونونه

  ورزشی ځمکې او میدانونه

د  بدن جوړونې کلب (فیټنیس کلب)

 روغتیایی جادې او اسټیشنونه

 ایروبیک اسټیشن

 بیلابیل رسټورانټونه

 ډول ډول سوپرمارکیټونه

 بانګ او ATM د ستګاوې

 

تعداد بازدید:۲۶۸