امور بازنشستگی

تعداد بازدید:۱۴۱۴
علی سطوتی

  علی سطوتی

  کارشناس مسئول رفاه و بازنشستگی


 •   سازمان مرکزی

 • 056-31024220

 

 

                       شرح وظایف:

 • مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی ،قوانین مربوط به صندوق های بازنشستگی ، رفاه و بخشنامه ها و تصویب نامه ها مربوط  به منظور آشنایی کامل ونظارت بر اعمال و اجرای آنها
 • حاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمت نظام وظیفه و خدمات غیر رسمی اعضا
 • انجام کلیه امور مربوط به بازنشستگی و تغییر صندوق بازنشستگی اعضاء
 • استرداد و انتقال کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه
 • انجام خدمات مربوط به صدور احکام مربوط به بازنشستگی ، ازکارافتادگی ، اخراج، بازخریدی، انتقال و ماموریت ها با هماهنگی واحدهای مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات جاری
 • انجام امور مربوط به صدور دفترچه بیمه درمان ، برقراری حقوق بازنشستگی و ازکار افتادگی و وظیفه وراث مربوطه و مستمری بگیران
 • انجام مکاتبات و محاسبه حقوق جهت صدور احکام بازنشستگی
 • مکاتبه با سایر سازمان ها و دستگاه ها  جهت استعلام سوابق خدمتی
 • انجام اقدامات مربوط به صدور کلیه معرفی نامه ها و گواهی انجام کار کلیه اعضا و بازنشستگان
 • تهیه گزارش های لازم درخصوص موعد بازنشستگی افراد یا درخواست افراد برای بازنشستگی  
 • انجام کلیه امور مربوط به برقراری حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی و وظیفه وراث مربوطه و مستمری بگیران
 • صدور کلیه معرفی نامه ها و گواهی انجام کار اعم از هیات علمی و کارکنان و بازنشستگان
 • انجام کلیه امور مربوط به بیمه  ها ( صدور اولیه دفترچه بیمه و افزایش عائله جهت دریافت دفترچه بیمه )
 • انجام کلیه امور مربوط به پرداخت وام ها و کمک هزینه های بازنشستگان
 • انجام مکاتبات و محاسبه حقوق جهت صدور احکام بازنشستگی
 • پاسخگویی، راهنمایی و توجیه حضوری و تلفنی کارکنان
 • هماهنگی و  همکاری لازم با سایرکارشناسان و همکاران درزمینه شغلی در محیط کار
 • تهیه آمار و گزارشات ادواری از انجام امور محوله جهت مقام مافوق
 • شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز
 • شرکت در دوره های آموزشی شغلی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۹