شرکت همکاران مرکز بهداشت و درمان در کمیته اجرایی پیشگیری از حوادث ترافیکی در جوانان با رویکرد تربیت مربی مطابق با مدل shep

۱۷ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۱ کد : ۴۲۷۷ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۳
شرکت همکاران مرکز بهداشت و درمان در کمیته اجرایی پیشگیری از حوادث ترافیکی در جوانان با رویکرد تربیت مربی مطابق با مدل shep

همکاران مرکز بهداشت و درمان در جلسه ایی که به منظور پیشگیری از حوادث حمل و نقل و سوانح در جوانان و نوجوانان با محوریت علل حوادث رانندگی، رانندگی ایمن، تعریف عوامل فردی و محیطی حوادث در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی استان برگزار گردید، شرکت داشتند. در این جلسه نمایندگانی از استانداری، پلیس راهنمایی و رانندگی، اورژانس، وسایر ادارات استان نیز حضور داشتند.

کلید واژه ها: مرکز بهداشت و درمان