اعضای ستاد

تعداد بازدید:۳۸۱۰

رئیس دانشگاه

دکتر احمد خامسان

معاون اداری و مالی

دکتر سیدوحید اسلامی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر محسن آیتی

معاون پژوهش و فناوری

دکتر حمیدرضا نجفی

معاون دانشجویی

دکتر محسن خورشیدزاده

معاون فرهنگی و اجتماعی

دکتر علی زنگویی

رئیس پردیس مهندسی

دکتر علیرضا ذوالفقاری

رئیس پردیس علوم پایه

دکتر سیدمرتضی موسوی

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر حسن امامی

رئیس دانشکده کشاورزی

دکتر محمدحسن سیاری زهان

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

دکتر محمدرضا رضایی

رئیس پردیس علوم پایه

دکتر محمدحسین سالاری فر

رئیس دانشکده هنر

دکتر حسین بارانی

رئیس دانشکده فنی فردوس

دکتر مصطفی وادی پور

رئیس آموزشکده کشاورزی سرایان

دکتر مسعود دیدارخواه

رئیس مرکز بهداشت و درمان

دکتر رویا عقیلی

مدیر حراست

دکتر علی ثقه الاسلامی

مدیر روابط عمومی

دکتر سامان فرزین

مدیر امور آموزشی

دکتر محمدحسین خسروی

مدیر دانشجویی

دکتر حسین خزیمه‌نژاد

مدیر اداری و پشتیبانی

دکتر حمزه نخعی مطلق

مسئول راه‌اندازی شبکه آزمایشگاه‌‎ها و کارگاه‌ها

دکتر علی زراعتکار مقدم

مسئول دفر حوزه ریاست

دکتر محسن فرشاد

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۹۸