پزشکان متخصص

تعداد بازدید:۴۶۶
دکتر علیرضا احسان بخش

  دکتر علیرضا احسان بخش

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


  •   اداره بهداشت و درمان

  •   5631025410

دکتر نسرین خراشادیزاده

  دکتر نسرین خراشادیزاده

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


  •   اداره بهداشت و درمان

  •   5631025410

دکتر نصراللهی

  دکتر نصراللهی

متخصص گوش و حلق و بینی


  •   اداره بهداشت و درمان

  •   5631025410

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۴۰۱