فراخوان همکاری

عنوان فرم
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • رشته تحصیلی*
  3
 • مقطع*
  4
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  5
 • شماره تماس*
  6
 • کد ملی*
  7
 • شماره ی حساب (ترجیحا تجارت)*
  8
 • نوع همکاری*
  مربی
  داوطلب
  عضو انجمن ورزشی
  9
 • دسته
  10
 • توضیحات سابقه اجرائی ورزشی*
  11
 • تایم های آزاد برای همکاری با مدیریت تربیت بدنی ؟*
  12
 • رشته*در صورت عدم وجود در گزینه ها و یا در صورت نیاز توضیحات بیشتر از فیلد توضیحات استفاده کنید
  فوتبال و فوتسال
  والیبال
  بسکتبال
  شنا
  پینگ پنگ
  هندبال
  اسکیت
  تنیس
  تنیس خاکی
  رشته های رزمی
  ژیمناستیک
  ایروبیک
  بدنسازی
  شطرنج
  13
 • درجه کارت مربیگری*
  14
 • کارت مربیگری*فایل عکس کارت خود را آپلود کنید آپلود
   15
  • درجه ی کارت داوری*
   16
  • کارت داوری*عکس کارت خود را آپلود کنید آپلود
    17
   • کارت ملی*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
     18