فرم ثبت نام کلاس های آموزشی ورزشی ویژه کارکنان دانشگاه بیرجند

عنوان فرم
 • 0
 • نام ونام خانوادگی*
  1
 • کد ملی*
  2
 • حوزه محل خدمت*
  3
 • شماره تماس*
  4
 • کلاس آموزشی ورزشی*
  آمادگی جسمانی ترکیبی از یوگا و فیتنس مجازی (ویژه خواهران)
  نرمش و ورزش در خانه مجازی (ویژه برادران)
  کلاس یوگا (مدیتیشن) (ویژه خواهران)
  5