خدمات مرکز

تعداد بازدید:۱۳۱۱

 

به­طور کلی، هدف از ارزیابی دانشجویان در مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی به شرح زیر می­باشد:

 

 1. پایش سلامت دانشجویان، دانش­آموزان و کلیه اقشار جامعه
 2. اندازه گیری و ارزیابی ترکیب بدن
 3. توصیه های لازم جهت کنترل وزن و ارائه برنامه های تمرینی متناسب با شرایط جسمانی، سن و جنس
 4. آگاهی دانشجویان و بقیه اقشار از وضعیت بدنی خود بر اساس شاخص­های فیزیولوژیک، ساختار اسکلتی و قامتی و نیز معیارهای آمادگی جسمانی
 5. ارائه پیشنهادهای لازم بر اساس نتایج بدست­آمده، متناسب با شرایط هر فرد
 6. تلاش برای نهادینه کردن ورزش بین مردم برای تقویت قوای جسمانی و اصلاح ضعف­های ناشی از فقر حرکتی
 7. ارائه مشاوره ورزشی به دانشجویان جهت برنامه ریزی علمی به منظور کسب آمادگی جسمانی و حفظ سلامتی و همچنین مشاوره به دانشجویانی که دارای مشکلات ویژه اند .(معلولین ،افراد دیابتی ،بیماران قلبی و ...)

مراحل انجام آزمون

 1. تکمیل پرسشنامه
 2. محاسبه Body mass index
 3. اندازه گیری WHR
 4. اندازه گیری اپی کندیل های بازو
 5. تعیین درصئ چربی بدن توسط دستگاه Body Compositionیا کالیپر
 6. پیکر سنجی به واسطه انجام آزمون نیویورک
 7. انجام آزمون آمادگی جسمانی انعطاف پذیری
 8. انجام آزمون آمادگی جسمانی قدرت پشت پا
 9. انجام آزمون آمادگی جسمانی تست پله کوئین و برآورد VO2max

 

خدمات ارائه شده در مرکز

شاخص توده بدن(BMI)

 • شاخص توده بدنی مقیاسی برای اندازه گیری میزان تناسب وزن نسبت به قد فرد است. این شاخص از طریق حاصل تقسیم وزن بر مجذور قد فرد محاسبه می شود. روش های مختلفی برای اندازه گیری شاخص توده بدنی استفاده می شود به جز تقسیم وزن بر قد که آن هم می تواند مقیاس های مختلفی داشته باشد، یک روش معمول دیگر اندازه گیری این شاخص از طریق محاسبه در نمودار است. به طوری که اگر محور افقی را وزن فرد به کیلوگرم در نظر بگیریم، محور عمودی نیز بر اساس قد تقسیم بندی شده است؛ بنابراین با محاسبه نقطه مورد نظر می توانیم بسنجیم که آیا قد فرد مورد نظر در طیف مناسب قرار گرفته یا اینکه از کمبود یا اضافه وزن رنج می برد.معروف ترین شاخص
 • وزنقد یعنی شاخص توده بدن برای طبقه بندی افراد با توجه به آمادگی جسمانی وابسته به سلامتی آنها میزان چاقی و خطر مرگ و میر آنها استفاده شده است.

 

http://learning1.ir/wp-content/uploads/2018/07/bmi-1.jpg

 • افراد با BMI بسیار پایین یا بسیار بالا در معرض خطر زیاد اختلالات عملکردی قرار دارند. بدیهی است BMI نقش مهمی در تعیین استاندارد های اضافه وزن ( BMI   بیشتر یا مساوی ۲۵ ) و چاقی ( BMI بیشتر یا مساوی ۳۰ ) در مطالعات اپیدمیولوژیکی دارد.
 • برای محاسبه شاخص توده بدن (BMI) ، وزن بدن را بر حسب کیلوگرم بدست آورده و قد را به متر تبدیل کنید. و نسبت وزن به مجذور قد (قد به توان دو) را محاسبه نمایید.
 • BMI مناسب گروه‌های سنی مختلف
 • ۱۹-۲۴ سال = ۲۲         ۳۴-۲۵ سال = ۲۳          ۴۴-۳۵ سال = ۲۴
 • ۴۵-۵۴ سال = ۲۵         ۶۴-۵۵ سال = ۲۶         ۶۵ سال به بالا = ۲۷

 

 محیط سنجی WHR))

 

 • اندازه گیری یک دور صرفا سنجش یک محیط است که به ابعاد طولی مثل اینچ یا میلی متر منجر می شود. نسبت دور کمر به باسن که توزیع چربی و درصد چربی و یا هر دو را نشان می دهد، با افزایش خطر بیماری های قلبی-عروقی ارتباط دارد. افرادی که نسبت دور کمر به باسن بالایی دارند، دو برابر بیشتر در معرض خطر حمله قلبی، سکته، پرفشاری خونی، دیابت، بیماری های مثانه و مرگ قرار دارند. این الگوی چربی بر متابولیسم کبد تاثیر منفی دارد، زیرا موجب رهایش مستقیم چربی به درون گردش خون سیستم کبدی از راه سلول های چربی نزدیک به شکم می شود. از آن جا که محیط کمر به تنهایی با میزان چربی شکمی ارتباط دارد، به عنوان برآورد کننده ی عوامل خطر و مرگ و میر استفاده می شود.

http://learning1.ir/wp-content/uploads/2018/07/calculator-whr-diagram1.png

 • نسبت های معیار دور کمر به دور باسن(سرینی) عبارتند از نسبت کمتر از ۸۶-۸۰ درصد در زنان و یا نسبت کمتر از ۱۰۰-۹۵ درصد در مردان، شاخصی برای جلوگیری از خطر بروز بیماری های گوناگون به شمار می روند. نسبت های بالاتر از ۹۴ درصد در مردان جوان و بالاتر از ۸۲ درصد در زنان جوان، سلامت را به طور جدی تهدید می کند. با وجود این، اگر محیط کمر به تنهایی بیشتر از ۱۰۲ سانتیمتر در مردان و یا در زنان بیشتر از ۸۰ سانتیمتر باشد شاخصی از افزایش خطر نسبی است.

 

 

 

 

 

 

چربی زیرپوستی

ابزار اندازه گیری:

http://learning1.ir/wp-content/uploads/2018/07/4-300x212.png

کالیپر، وسیله سنجش چربی زیر پوستی است. این وسیله اندازه گیری چین پوستی توسط انگشتان تکنسین را تسهیل می کند. بنابراین، کالیپر، یک فشار استانداردی را اعمال می کند و اندازه ضخامت چربی زیر پوستی (محل فشار) را تسهیل و قابل خواندن می کند. برای شناسایی محل برخی جایگاه های چربی های زیر پوستی (برای مثال عضله سه سربازو)، از یک متر استفاده می شود. با استفاده از یک ماژیک یا خودکار، محل چربی زیر پوستی فرد را علامت می زنیم.

وضعیت شرکت کننده:

شرکت کننده هنگام سنجش چین پوستی در همه نقاط باید بایستد. بیشتر معادله های چین پوستی از اندازه گیری های سمت راست بدن استفاده کرده اند.

محل های اندازه گیری چربی زیر پوستی:     شکم، بین انتهای سمت راست بدن و ناف،عمود بر افق

http://learning1.ir/wp-content/uploads/2018/07/abdomen.jpg

فوق خاصره، در جلو و بالای استخوان لگن، زاویه ۴۵ درجه

http://learning1.ir/wp-content/uploads/2018/07/suprailiac.jpg

 

تحت کتفی، در پشت، زیر تیغه پایینی کتف، با افق زاویه ۴۵ درجه

http://learning1.ir/wp-content/uploads/2018/07/subscapula.jpg

سه سر بازویی، بخش خارجی وسط شانه و آرنج، به صورت عمود بر افق

http://learning1.ir/wp-content/uploads/2018/07/triceps.jpg

خلاصه روش اندازه گیری:

 • آزمون گر، جایگاه های اندازه گیری را در سمت راست بدن آزمودنی علامت می زند.
 • آزمون گر چین پوستی را تقریبا یک سانتی متری محل علامت زده شده با استفاده از انگشت شست و اشاره نیشگون می گیرد.
 • نوک گیره های کالیپر، در محل علامت زده شده در عمقی حدود نصف فاصله بین پایه محیط طبیعی پوست و تاج چین گذاشته می شود.
 • آزمون گر هنگام خواندن کالیپر، آن را به طور ثابت و محکم نگه داشته و اندازه را ظرف چهار ثانیه به نزدیکترین میلیمتر می خواند.
 • آزمون گر، سه مرحله چین های پوستی را می سنجد و برای تجزیه و تحلیل مقدار میانگین را استفاده می کند.

  آزمون انعطاف پذیری لگن خاصره (نشستن و رساندن دست ها ) :

هدف: ارزشیابی انعطاف پذیری کمر وقسمت پشت ران ها

 برای اجرای این آزمون آزمودنی بر روی زمین می نشیند و کف پاهای جفت شده خود را به جعبه انعطاف پذیری، نیمکت یاجعبه ای که روی زمین قراردارد می چسباند. نفر دیگر از خم شدن زانوهای آزمودنی جلوگیری می کند دستها باید روی یکدیگر قرار گیرند ویا در امتداد یکدیگر باشندو ملاک انگشت میانی است. فاصله بین لبه جعبه با نوک انگشتان میانی به سانتی متر رکورد فرد محسوب می شود.

  خطاهای آزمون :

 1. در هنگام اجرا زانوها نباید خم باشد . 
 2. در هنگام اجرا نباید بدن و بالا تنه را تاب داد بلکه باید به آرامی دستها را جلو برده و در یک لحظه که دستها به حالت بی حرکت درآمد داور باید رکورد را ثبت کند . قبل از اجرای آزمون باید نرمشهای کششی انجام شود .

اسکولیوز

اسکلیوز به معنای انحراف جانبی ستون فقرات همراه با چرخش است.در اسکلیوز خمیدگی جانبی بصورت شکل یا C شکل مشاهده می شود.در این عارضه شکل و نمای دنده ها، مفاصل شانه، ران و لگن با انحنای ستون فقرات تغییر پیدا می کند.اسکلیوز می تواند هم در مهره های سینه ای و مهره های کمری اتفاق بیفتد.

 

 

 

میزان شیوع

میزان شیوع در خانم ها بیشتر از آقایان است.این بیماری در کودکان و در سنین زیر ۱۶سال شایعتر است.درصدی از افراد بزرگسال نیز به این مشکل دچار هستند.همچنین در افراد سالمند و کهنسال بعلت ضعف عضلانی و پوکی استخوان نیز زیاد مشاهده می شود.در بیشتر موارد علت اصلی اسکلیوز ناشناخته است.

انواع اسکلیوز

 1. ساختاری یا وضعیتی : در این نوع با خم کردن تنه در جهت خلاف جهت، انحراف ستون فقرات  از بین نمیرود.این نوع از انحراف جانبی ستون فقرات شایع تر است.می تواند بعلت تومور ، عفونت، شکستگی ها و صدمات، مشکلات مادرزادی، بیماری نرمی استخوان، بیماری های عصبی_عضلانی مثل میوپاتی ها و دیستروفی ها، بیماری های مادرزادی مثل میلومننگوسل، فلج مغزی( CP)، فلج اطفال و باشد.
 2. غیر ساختاری : در این نوع با خم کردن تنه در جهت خلاف جهت، انحراف ستون فقرات  از بین میرود و به اصطلاح برگشت پذیر یا flexible است.این نوع می تواند بعلت مشکلات کمر درد، فتق دیسک، التهاب دیسک، گرفتگی و خشکی در عضلات، کوتاهی طول یک پا و قرارگیری فرد در وضعیت های نامناسب به مدت طولانی باشد.

کولیس

کولیس ابزاری برای اندازه گیری طول است که کمینه اندازه گیری آن یک دهم میلی متر می باشد. بنابراین دقت بسیاری در اندازه گیری دارد.

کولیس از ۵ جزء تشکیل شده است که عبارتند از:

 1. شاخک های بلند که برای اندازه گیری ابعاد خارجی جسم به کار می روند.
 2. شاخک های کوتاه که برای اندازه گیری ابعاد داخلی جسم به کار می روند.
 3. عمق سنج
 4. درجه بندی اصلی با دقت میلی متر
 5. درجه بندی ورنیه

شکل زیر یک کولیس را نشان می دهد

 

 

ارزیابی وضعیت تندرستی و آمادگی جسمانی افراد و ارائه مشاوره ورزشی

در این بخش به کمک نرم افزارهای تخصصی و با استفاده از تجهیزات و دستگاه های تخصصی نظیر دستگاه پله کانادایی، دستگاه اندازه گیری دیجیتال قدرت عضلات پا و پشت شاخص­های تندرستی و آمادگی جسمانی هر فرد مشخص می­گردد که پس از بررسی نقاط ضعف و قوت توسط متخصصین، مشاوره های ورزشی لازم ارائه می­گردد.

 

 

http://www.kashmar.ac.ir/sites/default/files/field/image/02_17.jpg

 

 

 

Queen Steps

حداکثر توانایی مصرف اکسیژن توسط بدن درفعالیتهای شدید وطولانی مدت ظرفیت هوازی گفته می شود که به آن Vo2max نیز می گویند. VO2Max به صورت میلی لیتر اکسیژن مصرف شده در یک دقیقه به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن است.

آزمون پله با توجه به فضا و زمان آزمونگیری، یکی از روش های مرسوم تخمین این شاخصه است. VO2Max را معمولا بهترین شاخص استقامت قلبی تنفسی و آمادگی جسمانی هوازی می دانند. ورزشکاران استقامتی حرفه ای معمولا VO2Max بالایی دارند. تمرین،  VO2Maxرا تا۲۰درصد افزایش می دهد هدف اصلی این دستگاه محاسبه و تخمین حداکثر اکسیژن مصرفی است.

 

http://www.kashmar.ac.ir/sites/default/files/field/image/01_34.jpg

 

 

- ارزیابی وضعیت ساختار اسکلتی و قامتی و ارائه مشاوره ورزشی

در این بخش از دستگاه هایی نظیر اسکولیومتر ، صفحه شطرنجی، خط کش منعطف و کولیس زانو برای تشخیص ناهنجاریهای اسکلتی عضلانی و ارائه راهکارهای مناسب تمرینی جهت درمان ناهنجاری ستون فقرات (گردن، پشت و کمر)، زانو و کف پا استفاده می شود.

http://www.kashmar.ac.ir/sites/default/files/field/image/07_2.jpg

http://www.kashmar.ac.ir/sites/default/files/field/image/09.png

 

 

ارزیابی ترکیب بدن با دستگاه inBody

Body Composition Analyses

ارزیابی بادی کامپوزیشن (ترکیب بدن) روشی است که بیان می کند بدن شما از چه ترکیباتی و به چه میزان تشکیل شده است. این ترکیبات شامل عضلات، چربی، پروتئین، مواد معدنی، آب بدن و دیگر شاخص ها می باشند.

شما با استفاده از ارزیابی ترکیب بدن می توانید از میزان ترکیبات بدن خود نظیر توده عضلانی، چربی، آب بدن و آگاه شوید تا برنامه ریزی بهینه تری برای کنترل وزن و تناسب اندام شما صورت بگیرد.

از این دستگاه چه اطلاعاتی می توان بدست آورد ؟

 • اندازه گیری میزان پروتئین
 • اندازه گیری میزان چربی
 • اندازه گیری میزان مواد آلی
 • اندازه گیری توده عضلانی
 • اندازه گیری و آنالیز ترکیبات بدن
 • به منظور افزایش میزان تندرسی
 • از طریق اجرای برنامه های تحقیقات و
 • کسب نتایج به وسیله دستگاه مذکور

 

ارزیابی ساختار قامتی و ناهنجاری های اسکلتی

ساختار قامتی سالم یکی از مهمترین عوامل در سلامت جسمانی افراد است . ناهنجاری های ساختاری قامتی علاوه بر این که سلامت جسمانی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد ، بر عملکرد ورزشی افراد نیز تاثبر گذار است .

در این راستا ،با بهره گیری از شیوه های علمی و افراد متخصص سلامت قامت افراد مورد ارزیابی قرار می گیرد و ناهنجاری های احتمالی نظیر کف پای صاف ، گودی کمر ،زانوی ضربدری و یا پرانتزی و غیره تشخیص داده می شود .

درنهایت ، به منظور بهبود ناهنجاری های قامتی ، برنامه ورزشی و حرکات اصلاحی علمی تجویز خواهد شد .

http://www.kashmar.ac.ir/sites/default/files/field/image/08_2.jpg

 

پژوهش های انجام شده توسط دانشگاه بیرجند به شرح ذیل می باشد :

 • اجرای طرح ملی بررسی ساختار وضعیتی قامتی  زنان استان خراسان جنوبی جهت نورم کشوری
 • انجام طرح پایش سلامت برای دانشجویان دانشگاه بیرجند از سال 1389
 • انجام طرح پایش سلامت برای 60 روستا از سال 1396-97-98
 • انجام طرح پایش سلامت برای کارمندان دانشگاه 1396
 • انجام طرح پایش و سلامت برای کارمندان استانداری شهربیرجند 1398بهار