مسئولین

تعداد بازدید:۸۰۵۴
علی ثقه الاسلامی

  علی ثقه الاسلامی

  مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه


  •   دانشیار

  •   دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

  •   گروه علوم ورزشی

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۴۰۰