فرم ثبت نام جشنواره تابستانه ۱۴۰۰

عنوان فرم
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  3
 • کد ملی*
  4
 • شماره موبایل*جهت ایجاد گروه واتس اپ و اطلاع رسانی بعدی
  5
 • 6
 • دانشگاه محل تحصیل*
  7
 • شماره دانشجویی*
  8
 • رشته تحصیلی*
  9
 • مقطع تحصیلی*
  10
 • 11
 • لیست مسابقات*انتخاب یک یا بیشتر
  درازنشست
  شطرنج
  اطلاعات ورزشی
  12