ثبت نام اولیه دوره مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳

 لطفا کپی برابر اصل مدارک به دفتر هیأت ورزش های دانشگاهی تحویل گردد.

فرم ثبت نام اولیه دوره مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3
 • 0
 • نام ونام خانوادگی*
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • کدملی*
  3
 • دانشگاه محل تحصیل*
  4
 • شماره تماس*
  5
 • رشته تحصیلی*
  6
 • تصویر کارت دانشجویی*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   7
  • گواهی اشتغال به تحصیل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
    8
   • تصویر شناسنامه*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
     9
    • تصویر کارت ملی*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
      10
     • عکس 3* 4*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
       11