کارکنان

امین برفی شوکت آباد 

  امین برفی شوکت آباد

متصدی امور دفتری


 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   سالن ورزشی فجر

 •   570 , 05632202124

 •   05632202124

 •   Amin.barfi[at]yahoo.com

جواد بهادرزهی

  جواد بهادرزهی

خدمات


 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   سالن های ورزشی

 •   05632202301-646

غلامحسین جعفری 

  غلامحسن جعفری

خدمات


 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   مجتمع آبی میلاد

 •   05632202301-302

سید مصظفی جلیلی 

  سید مصطفی جلیلی

مدیر مجتمع آبی میلاد


 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   مجتمع آبی میلاد

 •   05632202526-302

 •   omid_r۲۰۰۹[at]yahoo.com

محمدعلی جهدی

  محمدعلی جهدی

 

 • تکنسین 

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 • 32202167

زهره حسن پور فرد

  زهره حسن پور فرد

معاون تربیت بدنی


 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   سالن ورزشی فجر

 •   05632202167-422

 •   zhpfard[at]yahoo.com

رامین رحمانپور 

  رامین رحمانپور

ورزش برادران


 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167

 •   Ramin7918[at]yahoo.com

مهدی ریحانی

  مهدی ریحانی

مسئول اماکن و تجهیزات ورزشی


 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   سالن ورزشی فجر

 •   05632202301-569 , 05632202167

 •   05632202124

 •   Reyhanimahdi[at]birjand.ac.ir

حسین سبزبان

  حسین سبزبان

خدمات


 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   مجتمع آبی میلاد

 •   05632202526-302


 

مهدی علی آبادی

  مهدی علی آبادی

خدمات


 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   سالن های ورزشی

 •   05632202301-646

مهدی قلی نژاد 

  مهدی قلی نژاد

خدمات


 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   مجتمع آبی میلاد

 •   05632202301-302

حمیده مرکی

  حمیده مرکی

 ورزش خواهران


 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   سالن ورزشی فجر

 •   05632202167 , 465

 •   05632202124

حسین نصرتخواه 

  حسین نصرتخواه

خدمات


 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   سالن ورزشی غدیر دانشکده کشاورزی

 •   05632254041

زینب گلرنگی 

  زینب گلرنگی

خدمات


 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   مجتمع آبی میلاد

 •   05632202301-302

فاطمه گنجی 

  فاطمه گنجی

سرپرست مجتمع آبی میلاد در بخش خواهران


 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   مجتمع آبی میلاد

 •   05632202301-302 ,05632202526

 •   05632202124

 •   Roshanak.ganji[at]yahoo.com

فاطمه یاری

  فاطمه یاری

خدمات


 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   مجتمع آبی میلاد

 •   05632202301-302

 

حسین امینی نسب

انباردار

05632202167

 • سید علی زجاجی

 • بایگان

 • مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 • 05632202124

 

مهدی هریوندی

خدمات

مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •  

 •  

 •  

تعداد بازدید:۳۲۶۸