فرم ثبت نام مسابقات ورزشی جشنواره زمستانه ویژه دانشجویان

 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • شماره دانشجویی*
  3
 • شماره کد ملی*
  4
 • شماره تماس*
  5
 • مقطع تحصیلی*
  6
 • رشته تحصیلی*
  7
 • عنوان مسابقات ورزشی*
  مسابقه دراز نشست (تعدادصحیح در یک دقیقه) (خواهران)
  انجام حرکات اسکات در 30 ثانیه(خواهران)
  مسابقه شنا سوئدی انجام حرکات صحیح در یک دقیقه(خواهران)
  چالش پوشیدن تیشرت در حالت پلانک (خواهران)
  مسابقه شنا سوئدی (انجام حرکات در یک دقیقه)(برادران)
  مسابقه ضربات با راکت تنیس روی میز (ضربات یک در میان با پشت و روی راکت در یک دقیقه)(برادران)
  مسابقه فوتبالی شو مسابقه در ماده روپایی با هر وسیله ای غیر از توپ ورزشی (رول دستمال کاغذی،جوراب و ....) در مدت زمان 1 دقیقه(برادران)
  چالش پوشیدن تی شرت (در حالت پلانک)(برادران)
  پرداخت توپ داخل سبد (انجمن های ورزشی)
  چالش نکات ورزشی (انتخاب بهترین نکات ورزشی که برای عموم افراد مفید است)(انجمن های ورزشی)
  چالش سوال ورزشی در سه مرحله (مرحله 1)(انجمن های ورزشی)
  چالش سوال ورزشی در سه مرحله (مرحله 2)(انجمن های ورزشی)
  چالش سوال ورزشی در سه مرحله (مرحله 3)(انجمن های ورزشی)
  8