معرفی مرکز

تعداد بازدید:۶۳۴

معرفی مرکز مشاوره ورزشی

مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند در راستای کاربردی سازی علوم و رشته های دانشگاهی وپیشگیری و اصلاح ناهنجاری ها و عوارض جسمانی ناشی از تغییر سبک زندگی و لزوم انجام امور روزمره بوسیله رایانه ها و کم تحرکی افراد(دانشجویان و کارمندان ) اقدام به راه اندازی مرکزتندرستی و مشاوره ورزشی، زیر نظر متخصصین این رشته نموده است. چشم انداز دانشگاه از ارائه خدمات در این مرکزاطلاع رسانی عمومی از خطرات جسمانی و ارائه راهکار های تمرینی زیر نظر متخصصین فیزیولوژی ،آسیب شناسی و حرکات اصلاحی است .