فرم ثبت نام کارگاه های آموزشی جشنواره زمستانه- دانشجویان

ثبت نام کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • شماره دانشجویی*
  3
 • شماره کد ملی*
  4
 • شماره تماس*
  5
 • مقطع تحصیلی*
  6
 • رشته تحصیلی*
  7
 • عنوان کارگاه*
  کارگاه اصول صحیح تمرینات با وزنه به تفکیک بخش بخش عضلات
  کارگاه کمک های اولیه در نجات غریق
  کارگاه آموزشی طراحی تمرینات مقاومتی
  8
 • دانشگاه محل تحصیل*
  9