فرم ثبت نام کارگاه های آموزشی گرامیداشت دهه فجر - کارکنان

ثبت نام کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • حوزه محل خدمت*
  3
 • شماره کد ملی*
  4
 • شماره تماس*
  5
 • عنوان کارگاه*
  کارگاه اصول صحیح تمرینات با وزنه به تفکیک بخش بخش عضلات
  کارگاه کمک های اولیه
  6