ثبت نام کارگاه های جشنواره بهاره دانشجویان- ۱۴۰۰

 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  3
 • شماره دانشجویی*
  4
 • شماره کد ملی*
  5
 • شماره تماس*
  6
 • مقطع تحصیلی*
  7
 • رشته تحصیلی*
  8
 • عنوان کارگاه*
  کارگاه آموزشی آشنایی با جداول ورزشی(مقدماتی)
  اصول بیومکانیکی اجرای تمرینات با وزنه( مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است.)
  ورزش و بیماری کبد چرب
  کارگاه آشنایی با اصول و مزایای ورزش در آب
  کارگاه کنترل وزن و جلوگیری از چاقی در دوران پاندمی کرونا
  تمرینات ورزشی ورژیم های غذایی رایج در کاهش وزن (مزایا و معایب)
  9
 • دانشگاه محل تحصیل*نام کامل
  10