ثبت نام اولیه کلاس های آموزشی ورزشی طرح اوقات فراغت

عنوان فرم
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کد ملی*
  3
 • شماره تماس*
  4
 • رشته ورزشی*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  فوتبال
  والیبال
  بسکتبال
  اسکیت
  تیراندازی با کمان
  5
 • عنوان*فقط یکی انتخاب کنید
  کارکنان دانشگاه بیرجند
  فرزند کارکنان دانشگاه بیرجند
  آزاد
  همسر کارکنان دانشگاه بیرجند
  دانشجو
  6
 • کپی کارت ملی یا شناسنامه*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   7
  • کپی بیمه ورزشی سال 1400*لطفا بیمه ورزشی اعتبار داشته باشد. آپلود
    8
   • عکس 3در 4* آپلود
     9
    • حوزه محل خدمت*در صورتیکه از کارکنان دانشگاه هستید.
     10
    • شماره دانشجویی*در صورتیکه دانشجوی دانشگاه هستید.
     11
    • تصویر کارت دانشجویی*در صورتیکه از دانشجویان دانشگاه هستید. آپلود
      12
     • تصویر حکم کارگزینی*در صورتیکه از کارکنان هستید. آپلود
       13