برگزاری جلسه شورای ورزش دانشگاه، سال ۱۴۰۰

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۲:۰۵ کد : ۱۲۶۸۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۶۳

جلسه شورای ورزش دانشگاه مورخ 1400/01/31 سه شنبه ساعت 10 الی 12، با حضور دکترخامسان ریاست محترم شورا و سایر اعضاء به صورت مجازی برگزار شد. از عمده مصوبات این جلسه تقویم ورزش دانشگاه در سال 1400و افزایش مبالغ جوایز مسابقات دانشجویی و کارکنان بود.