برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۹ کد : ۶۹۲۱ اخبار
تعداد بازدید:۲۹۴
مسابقات ورزشی به مناسبت دهه مبارک فجر جهت کارکنان برادر و خواهر در دو پردیس شوکت آباد و پردیس دانشکده کشاورزی در رشته های دارت و فریزبی برگزار گردید.

مسابقات دارت

پردیس شوکت آباد با حضور 72 نفر ( 47 نفر آقا و 25 نفر  خانم ) برگزار گردید و در بخش برادران، آقایان علی سطوتی، حسین حسنی مقدم و علیرضا قلی پور و در بخش خواهران، خانم ها سیده زهرا میرعباسی، زهرا انجیری و طاهره قاسمی درمیان موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند و در پردیس دانشکده کشاورزی با حضور 24 نفر (14 نفر آقا و 10 نفر خانم) برگزار گردید و در بخش برادران، آقایان علیرضا امیرآبادی زاده، علی کاریزی و محمدعلی آسیایی و در بخش خواهران، خانم ها صغری مودی، فاطمه کشمشی و مهدیه کمیلی دوست به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.

مسابقات فریزبی

پردیس شوکت آباد با حضور 53 نفر (36 نفر آقا و 17 نفر خانم) برگزار و در بخش برادران، آقایان محمد حسین محمودآبای ، علی صفوی نژاد و حسن زنگویی و در بخش خواهران، خانم ها  زهرا انجیری، طاهره قاسمی درمیان و کوثر خسروی به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند و در پردیس دانشکده کشاورزی با حضور 24 نفر (12 نفرآقا و 12 نفر خانم) برگزار گردید و در بخش برادران، آقایان حسن امیرآبادی، علی کاریزی و غلام رضا امینی و در بخش خواهران، خانم ها صغری مودی، طاهره صالحی و معصومه چاجی به ترتیب مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.