پنجمین نشست کافه کتاب

دسته : کافه کتاب
تعداد دانلود :
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۳


عنوان روانشناسی عزت نفس
نویسنده ناتانائیل براندن
ارائه دهنده دکتر محمدرضا اسدی یونسی
تاریخ برگزاری 1398/1/26

خلاصه کتاب:

ناتانائیل براندن، دکتر، استاد، روان درمانگر عملی و نویسنده ی 20 کتاب در مورد روانشناسی عزت نفس، عشق رمانتیک و زندگی و اندیشه فیلسوف برون گرا آین رند است. آثار او به 18 زبان ترجمه  و بیش از 4 میلیون نسخه فروش داشته است و شامل عناوینی مانند مسئولیت پذیری، شش اصل عزت نفس، سال های من با آین رند است..

 نویسنده هدف از تألیف این  کتاب را شناسایی و بررسی جامع مهم ترین عواملی می­داند که عزت نفس به آن متکی است و می­گوید اگر عزت نفس را همان سلامت ذهن بدانیم در این صورت باید گفت کمتر موضوعی را می توان یافت که تا این اندازه بررسی درباره ی آن فوریت داشته باشد. شرایط پرآشوب زمانه ی ما ایجاب می کند که خویشی قدرتمند با شناخت روشن از هویت، شایستگی و ارزش خود داشته باشیم. از بین رفتن حمیت فرهنگی، نبود سرمشق های ارزشمند، تغییر و تحول سریع و همیشه حاضر در صحنه ی زندگی، ما را در مقطع خطرناکی از تاریخ قرار داده است. بی خبر از ماهیت خویشتن، نه می دانیم که کیستیم و نه می توانیم به خود اعتماد کنیم. ثباتی را که نمی توانیم در دنیا بیابیم باید در وجود خود ایجاد کنیم. زندگی با فقدان عزت نفس، ما را در شرایط به شدت نامطلوب قرار می دهد. این ملاحظات بخشی از انگیزه ی من در نگارش این کتاب است.

این کتاب پاسخی به چهار پرسش اساسی است:

  • عزت نفس چیست
  • چرا عزت نفس مهم است
  • چگونه می توانیم بر عزت نفس خود بیفزاییم
  • دیگران در ایجاد عزت نفس در ما چه نقشی بازی می کنند

عزت نفس متأثر از عوامل درونی و بیرونی است. منظور از عوامل درون عواملی است که از درون نشأت می گیرد یا خود شخص آن را ایجاد می کند. نقطه نظرها، باورها، اعمال یا رفتار. عوامل بیرونی، همان عوامل محیطی هستند؛ پیام هایی که کلامی و غیرکلامی انتقال پیدا می کنند و تجربه هایی که بانی و باعث آن پدر، مادر، آموزگاران، اشخاص مهم در زندگی، سازمان دهندگان و فرهنگ هستند. من عزت نفس را از درون و از بیرون بررسی کرده ام؛ نقش فرد در ایجاد عزت نفس چه مقدار است و دیگران در آن چه نقشی ایفا می کنند تا جایی که می دانم پیش از این اقدامی تا این حد گسترده در جهت بررسی عزت نفس صورت نگرفته است.