سفارش کتاب

سفارش کتاب: در این قسمت صرفاً کتاب های چاپی مورد استفاده در بخش امانت کتابخانه ثبت گردد. ضمناً در بخش سفارش اولویت خرید با کتاب های چاپی فارسی است. در مورد کتاب های لاتین دارای نسخه الکترونیک امکان تهیه نسخه چاپی وجود ندارد . درخواست نسخه الکترونیک کتاب های لاتین می بایست در قسمت تحویل مدرک ثبت گردد.در خصوص سفارش خرید کتاب بصورت کلی لیست کتابهای درخواستی جهت خرید را به ایمیل کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه به نشانی: c_library@birjand.ac.ir ارسال فرمایند.
 • 0
 • نام و نام خانوادگی درخواست کننده*
  1
 • نوع درخواست کننده*
  عضو هیات علمی
  دانشجو
  کارمند
  2
 • شماره عضویت*
  3
 • دانشکده*
  4
 • گروه آموزشی*
  5
 • 6
 • نوع کتاب*
  فارسی
  لاتین
  7
 • عنوان کتاب*
  8
 • نویسنده*
  9
 • مترجم*
  10
 • ناشر*
  11
 • سال نشر*
  12
 • تعداد نسخه مورد نیاز*پیش فرض کتابخانه برای خرید کتاب تهیه دو نسخه از هر عنوان است
  13
 • ISBN*
  14
 • قیمت*قیمت به ریال وارد شود
  15
 • ارسال تصویر جلد کتاب* آپلود
   16
  • توضیحات*
   17
  • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
    18
   • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
    19
   • نام*نام کامل
    20