نظر شما

کاربر گرامی؛ تکمیل فرم زیر ما را در جهت شناخت نقاط ضعف و تلاش در جهت بهبود ارائه خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی یاری خواهد نمود.
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*در صورت تمایل
  1
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  2
 • نوع عضویت*
  3
 • نام واحد*نام واحدی که به آن مراجعه نموده اید را انتخاب نمایید
  4
 • میزان رضایت شما از نحوه برخورد همکاران بخش*لطفا یک مورد را انتخاب نمایید.
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  بد
  خیلی بد
  5
 • میزان رضایت شما از راهنمایی و دریافت پاسخ مناسب از همکاران بخش مربوطه*لطفاً یک مورد را انتخاب نمایید.
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  بد
  خیلی بد
  6
 • میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده توسط بخش مربوطه*لطفاًیک مورد را انتخاب کنید.
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  بد
  خیلی بد
  7
 • میزان رضایت از زمان صرف شده جهت دریافت خدمات مورد نظر*لطفاً یک گزینه را انتخاب نمایید.
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  بد
  خیلی بد
  8
 • میزان رضایت کلی شما از خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی*لطفاً یک مورد را انتخاب نمایید.
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  بد
  خیلی بد
  9
 • ثبت نظر جهت بهبود خدمات*
  10
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  11
 • نام*نام کامل
  12