تازه های کتاب


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۹۶ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
PIR‎ ۸۰۸۲‎ /آ‎۵۳ساعدی، غلامحسین، ۱۳۱۴ - ‎۱۳۶۴.آشفته حالان بیداربخت (مجموعه داستان)غلامحسین ساعدی
DSR‎ ۱۵۶۲‎ /ب‎۹‎ س‎۹بیات، آصف، Bayat, Assef، ‎۱۳۳۳ -سیاست‌های خیابانی : جنبش تهی‌دستان در ایراننویسنده آصف بیات؛ مترجم اسدالله نبوی‌چاشمی.
DSR‎ ۹۰‎ /غ‎۷‎ آ‎۸غفاری فرد، عباسقلی، ‎۱۳۳۰-آن روی سکه : (پژوهشی در تاریخ نگاری ایران)عباسقلی غفاری‌فرد؛ ویرایش دفتر انتشارات نگاه
TA‎ ۴۱۸‎ /۹ /ن‎۲‎ ج‎۲جباری، اسماعیل، ‎۱۳۴۰ -نانوذرات و کاربرد آنها در رهایش کنترل‌شده عوامل بیولوژیکیتالیف اسماعیل جباری، شهریار شریفی، با همکاری محمد رفیعی‌نیا
PIR‎ ۸۰۸۲‎ /چ‎۹ساعدی، غلامحسین، ۱۳۱۴ - ‎۱۳۶۴چوب به دست‌های ورزیلغلامحسین ساعدی
BR‎ ۱۰۰‎ /ک‎۹‎ ت‎۸کی‌یرکگور، سورن، Kierkegaard, Soren، ۱۸۱۳ - ‎۱۸۵۵تکرار : جستاری در نفس‌شناسی تمثیلیسورن کیرکگور(کنستانتین کنستاتتیوس)؛ ترجمه‌ی محمدهادی حاجی‌بیگلو.
GN‎ ۴۹۵‎ /۲ /ع‎۹‎ ت‎۲عنان، محمد عبدالله، Inan, Muhammad AbdAllah، ‎۱۸۹۶ -تاریخ جمعیتهای سری و جنبشهای تخریبیتالیف محمدعبدالله عنان؛ ترجمه علی هاشمی‌حائری.
DSR‎ ۱۳۴۳‎ /ک‎۲‎ خ‎۲کاظمی موسوی، سیداحمد، ‎۱۳۱۸ -خاقان صاحب‌قران و علمای زمان : نقش فتحعلی‌شاه قاجار در شکل‌گیری روندها و نهادهای مذهبی نواحمد کاظمی‌موسوی
HX‎ ۷۳‎ /آ‎۴‎ ک‎۸آدام‌چاک، بینی، Adamczak, Bini 1979 ,-، ‎۱۹۷۹-کمونیسم : داستانی کوتاه درباره‌ی این که چگونه همه‌چیز می‌تواند متفاوت باشدبینی آدامچاک ؛ ترجمه‌ی امیر زمانی.
JA‎ ۷۱‎ /م‎۶۴‎ ر‎۹ ۱۳۹۴معینی، جهانگیر، ‎۱۳۴۲ -روش‌شناسی نظریه‌های جدید در سیاست : (اثبات‌گرایی و فرااثبات‌گرایی)تالیف جهانگیر معینی‌علمداری
آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۸