تازه های کتاب


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۹۶ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
GV‎ ۷۰۶‎ /۵ /ط‎۲‎ ۴وطالب‌پور، اکبر، ‎۱۳۵۵ -ورزش در نگاه نظریه پردازان جامعه‌شناسیتالیف اکبر طالب‌پور، بهرام قدیمی؛ ویراستاری گروه ویراستاری انتشارات جامعه شناسان.
HM‎ ۱۱۰۶‎ /ط‎۸‎ ج‎۲طلوعی، علی، ‎۱۳۵۰ -جامعه‌شناسی عشقعلی طلوعی
BC‎ ۵۰‎ /ک‎۳۷‎ م‎۸کرایان، دن، Cryan, Danمنطق: قدم اولنویسنده دان کرایان و شارون شاتیل؛ طراح بیل می‌بلین ؛ مترجم ابراهیم اسکافی.
PIR‎ ۸۱۷۱‎ /الف‎۵۴‎ الف‎۷قاسم‌زاده، محمد، ‎۱۳۳۴ -افسانه های ایرانیتالیف محمد قاسم‌زاده
HQ‎ ۱۱۵۵‎ /گ‎۹‎ ل‎۳گیتس، ملیندا، Gates, Melinda 1964 ,-، ‎۱۹۶۴-لحظه‌ی برخاستن : چگونه توانمندسازی زنان دنیا را تغییر می‌دهدملیندا گیتس ؛ ترجمه‌ی سوما فتحی.
BP‎ ۹۱/۲‎ /ش‎۸‎ ت‎۴شمشیری، بابک، ‎۱۳۴۷ -تربیت دینی بر مبنای رویکرد هرمنوتیک: با تکیه بر اندیشه‌های هرمنوتیکی محمد مجتهدشبستری و نصرحامد ابوزیدنویسندگان بابک شمشیری، زهره همایون
HM‎ ۱۱۰۶‎ /ط‎۸‎ ج‎۲طلوعی، علی، ‎۱۳۵۰ -جامعه‌شناسی عشقعلی طلوعی
JK‎ ۱۷۲۶‎ /ل‎۲‎ د‎۹لافگرن، مایک، Lofgren, Mike، ‎۱۹۴۶ -دولت پنهان (افول قانون اساسی و صعود دولت سایه)مایک لافگرن؛ مترجم وحید فراهانی‌راد.
QA‎ ۷۶‎ /۹ /ک‎۹‎ ز‎۹زیناتولین، لرون، Zinatullin, Leronروان‌شناسی امنیت اطلاعات : حل و فصل تعارضات میان انطباق با امنیت و رفتار انساننویسنده لرون زیناتولین؛ مترجمان محمدرضا تقوا، سعید کاظم‌پوریان.
PIR‎ ۸۳۵۸‎ /ی‎۲‎ م‎۳کیا، حسنمحاکمهحسن کیا
آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۸