تازه های کتاب


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۹۶ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
AS‎ ۱۸۲‎ /و‎۹‎ ر‎۹ویدن‌گرن، گئو، Widengren, Geo، ۱۹۰۷ - ‎۱۹۹۶رویارویی فرهنگی ایرانیان و سامیان در روزگار پارتیانگئو ویدن‌گرن ؛ ترجمه‌ی بهار مختاریان ؛ ویراستار محمد نبوی .
BBR‎ ۱۱۲۳‎ /ت‎۷‎ ف‎۸فلاح‌پور، مجید، ‎۱۳۴۱ -مبانی اصول و روش تفسیری ملاصدرا[نویسنده] مجید فلاح‌پور
BBR‎ ۱۸۶‎ /ش‎۹‎ ع‎۵شهریاری، محمد، ‎۱۳۶۲ -عشق صفا : ترجمه و شرح رساله‌ی صماهیت عشق از رسایل اخوان‌الصفامحمد شهریاری
BC‎ ۱۳۵‎ /الف‎۳‎ ن‎۶احمدی افرمجانی، علی‌اکبر، ‎۱۳۴۱ -نظریه صدق تارسکیعلی‌اکبر احمدی‌افرمجانی
BC‎ ۱۵‎ /خ‎۲‎ م‎۲خبازی کناری، مهدی، ‎۱۳۵۱ -مبانی فلسفی منطق ( با رویکرد تاریخی )نویسنده مهدی خبازی‌کناری
BC‎ ۱۷۷‎ /ف‎۹‎ ر‎۲فوره-ژر، اریک، Faure-Geors, Ericراز و رمز استدلال و مجاب کردن دیگراناریک فر-ژر ؛ ترجمه پیمان حسینی.
BC‎ ۱۹۹‎ /پ‎۴‎ الف‎۸پل، ریچارد، Paul, Richardآشنایی با هنر پرسشگری سقراطی بر اساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادیریچارد پل، لیندا الدر؛ ترجمه‌ی پیام یزدانی.
BC‎ ۵۰‎ /ک‎۳۷‎ م‎۸کرایان، دن، Cryan, Danمنطق: قدم اولنویسنده دان کرایان و شارون شاتیل؛ طراح بیل می‌بلین ؛ مترجم ابراهیم اسکافی.
BC‎ ۷۸‎ /ف‎۲‎ و‎۹ویچ، هنری بیکاک، Veatch, Henry Babcock 1999-1911 ,، ۱۹۱۱-‎۱۹۹۹تقابل منطق قدیم و جدید : (جستارهایی مقایسه‌ای در فلسفه و منطق)هنری ویچ ؛ ترجمه آرش جمشیدپور.
آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۸