تازه های کتاب


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۷۳۰ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
PN‎ ۱۸۶۱‎ /پ‎۹‎ ت‎۹پوچنر، مارتین، ‎۱۹۶۹ -، Puchner, Martinتئاتر ایده‌ها : انگیزش‌های افلاطونی در تئاتر و فلسفهمارتین پوشنر؛ ترجمه‌ی مرتضی نوری؛ ویراستار طاهره عالی‌نژادیان.
BF‎ ۵۶۱‎ /ب‎۲‎ هـ‎۹بارت، لیزا فلدمن، Barrett, Lisa Feldmanهیجانات چگونه ساخته می‌شوند؟ : حیات اسرارآمیز مغزلیزا فلدمن بارت؛ ترجمه میرجواد سیدحسینی.
B‎ ۱۰۵‎ /الف‎۶‎ گ‎۸گلمب، یاکوب، ‎۱۹۴۷ - ، Golomb, Jacobدر جست و جوی اصالت و انسان اصیل از کیرکگارد تا کامویاکوب گلومب؛ مقدمه و ترجمه داود صدیقی.
PIR‎ ۵۴۳۵‎ /ب‎۹۶‎ ح‎۲بیانی، شیرین (اسلامی ندوشن)، ‎۱۳۱۷ -حافظ و جام جهان‌نما همراه با یازده مقالهشیرین بیانی( اسلامی‌ندوشن).
PIR‎ ۷۹۵۳‎ /ل‎۷۸‎ د‎۹الهی قمشه‌ای، مهدی، ۱۲۸۰ - ‎۱۳۵۲.نغمه عشاق : گزیده دیوان حکیم مهدی الهی‌قمشه‌ایگزینش، ویرایش و پیشگفتار حسین محی‌الدین الهی‌قمشه‌ای
BF‎ ۶۹۸‎ /۳۵ /ت‎۹‎ پ‎۹پی‌یرس، هرب، Pearce, Herbنگاهی نو به اناگرام ENNEAGRAM تیپ‌های نه‌گانه شخصیتمولف هرپ پیرس؛ مترجم نازلی پارسا؛ با نظارت و اهتمام مهشید رضوی‌رضوانی.
RC‎ ۴۸۰/۸‎ /ک‎۲‎ م‎۴کاتلر، جفری، ‎۱۹۵۱ -، Kottler, Jeffrey Aمراجعی که مرا متحول کرد : داستان‌هایی از تحول فردی درمانگرانتالیف جفری کاتلر، جان کارلسون؛ ترجمه میرجواد سیدحسینی.
HM‎ ۱۲۷۶‎ /الف‎۵‎ م‎۸اشتیرنر، ماکس، ۱۸۰۵ - ‎۱۸۵۶، Stirner, Maxمن و مال خودممکس استرنر ؛ بازسازی نخستین ترجمه انگلیسی استیو تی. بیرینگتون؛ با دیباچه جی. ال. والکر؛ ترجمه به فارسی رویا منجم.
HM‎ ۸۳۱‎ /هـ‎۲‎ ت‎۷هافرکمپ،هانستغییر اجتماعی و مدرنیتهتالیف هاسن هافرکمپ، نیل جی.اسملسر؛ مترجم اسماعیل شیرعلی،مهدی زمانی
DS‎ ۳۵۴‎ /ت‎۹‎ ر‎۹توکل، محمد، ‎۱۳۳۳ -روشنفکری درافغانستان : نگاهی جامعه شناختیتالیف محمد توکل ،محمدنقی موسوی
آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۸